This post is also available in: Spanish

ACCESSIBILITAT

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

PIMESA s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web de Bicielx.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de les excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

a) Mancada de conformitat amb l’RD 1112/2018

 • El criteri 1.1.1 de la pàgina inici Bicielx no es compleix. Es detecta enllaços consecutius de text i imatge al mateix recurs en l’apartat de notícies. Mitjançant regla css s’aplica que no es visualitze l’enllaç en la imatge. El lector de pantalla NVDA llig els enllaços del text i la imatge.
 • El criteri 1.1.1 de la pàgina Contacte no es compleix. Té controls de formulari sense etiquetar.
 • El criteri 1.3.1 de la pàgina inicie Bicielx  i Notícies no es compleixen. En l’apartat Dades usos Bicielx any 2019 de la pàgina d’inici Bicielx es detecten dos encapçalats del mateix nivell H2 seguits sense contingut entre ells en les dades circulars. Existeixen en total 8 encapçalats de nivell H2 en aquest apartat. En la pàgina de notícies no existeix l’element H1.
 • El criteri 1.3.1 de la pàgina de Tarifes i Temps d’ús no es compleixen. Existeixen elements per a taules de dades en taules de maquetació.
 • El criteri 1.3.1 de la pàgina Contacte no es compleix. Té controls de selecció de formulari sense agrupar i controls de formulari sense etiquetar. Existeixen dos encapçalats del mateix nivell seguit sense continguts entre ells.
 • El criteri 1.3.1 de la pàgina Alta online no es compleix. Té controls de formulari de selecció sense agrupar. Existeixen dos encapçalats del mateix nivell seguits sense contingut entre ells.
 • El criteri 1.3.1 del missatge de configuració de cookies no es compleix. No agrupa els controls de selecció.
 • El criteri 1.4.1 de totes les pàgines no es compleix. En la plantilla DIVI s’utilitza tan grans fixos i no mesures relatives (em, %).
 • El criteri 3.3.2 de la pàgina Contacte no es compleix. No té etiquetat els controls de formulari.
 • El criteri 4.1.1 de la pàgina Contacte no es compleix. Error de valor disabled en atribut autocomplete en el camp d’introducció del captcha.
 • El criteri 4.1.1 del missatge de configuració de cookies no es compleix. Oberta etiqueta div sense tancament.
 • El criteri 4.1.2 de la pàgina Contacte no es compleix. Controls de formulari sense etiquetar.

b) Càrrega desproporcionada

 • No aplica.

c) El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

 • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF publicats que no complisquen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat, encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho complisquen.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració ha sigut preparada el 2 de setembre de 2020.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una auditoria d’accessibilitat duta a terme pel departament TI de PIMESA , usant com a referència les Pautes d’Accessibilitat per a WCAG 2.1

Última revisió de la declaració: 18 de setembre de 2020.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018), com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Pot contactar a través de l’adreça de correu electrònic info@pimesa.es  i en el telèfon: 966 614 278. De manera presencial, en la nostra seu situada al carrer Diagonal del Palau, 7 d’Elx.

La seua experiència personal pot contribuir de manera important a la progressiva millora del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Gerència de PIMESA, unitat responsable de l’accessibilitat.

Procediment d’aplicació per a les reclamacions

Els mecanismes de comunicació de queixes i reclamacions s’estableixen en els articles 10, 11, 12, 13 i 14 del RD 1112/2018 i està disponible en el Procediment de suggeriments o reclamacions.