This post is also available in: Spanish

FUNCIONAMENT

Et comptem tot el que necessites saber per a poder començar a moure’t amb bicicleta per Elx, gaudir d’un transport saludable i contribuir a fer de la teua ciutat un espai molt més verd i ecològic:

 • Per a poder utilitzar el servici és necessari accedir a Alta online i obtindre un dels quatre Tipus d’abonaments dels quals disposa el Servici.
 • Si eres menor d’edat, a partir de 12 anys, pots donar-te d’alta en el Servici a través del Alta per a menors d’edat.
 • Pots utilitzar la targeta del Bonobús d’Elx per a usar Bicielx. En cas de no disposar d’ella, et proporcionarem una targeta de Bicielx quan actives l’alta en el servici.
 • Durant el temps que dure el teu abonament, podràs utilitzar el servici en trams de 30 minuts, les vegades que vulgues durant el dia, només hauràs d’esperar 10 minuts entre préstec i préstec.
 • Si necessites estar més de 30 minuts amb la bicicleta, pots realitzar préstecs de fins a 2 hores de duració, però amb un Cost addicional a l’import de l’abonament.
  Aquest import es descomptarà d’un saldo opcional que pots recarregar directament en l’alta, o bé més tard, des de Accés Usuaris. Tingues sempre en compte que, si el teu saldo és negatiu, no podràs utilitzar el servei fins que realitzes una recàrrega.
 • Recorda que tens un horari establit per a la utilització de Bicielx.

T’animem a gaudir d’un dels millors transports que existeixen, eficaç, eficient i sostenible.

Requisits del sol·licitant

Ser persona física major d’edat o menor d’edat amb més de 12 anys i autorització del pare, mare o tutor.

Tindre la capacitat física i psíquica per a utilitzar la bicicleta.

Condicions d'Ús
Condicions d’Ús del Servici Municipal de transport públic amb bicicleta a Elx, segons el que es disposa en el Reglament per a la prestació del Servei Municipal de transport públic amb bicicleta a Elx aprovat pel Ple Municipal amb data 24 de febrer de 2014 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant amb data 11 de març de 2014.
Responsabilitat de l'Usuari
Les persones usuàries de Bicielx són responsables de tots els seus actes en relació amb les obligacions i prohibicions recollides en el Reglament i les Condicions d’Ús del Servei Municipal de Transport Públic amb bicicleta a la ciutat d’Elx.
Responsabilitat de les persones usuàries
Alta menors d'Edat
Perquè un menor, a partir de 12 anys, es puga donar d’alta en Bicielx, és necessari seguir els següents passos:

 • Realitzar transferència bancària amb l’import corresponent a l’abonament triat:
  • Beneficiari: PIMESA.
  • Entitat Bancària: LA CAIXA.
  • Número de Compte IBAN: ES88 2100 2247 8602 0007 4812.
  • Assumpte: *Bicielx i nom de l’usuari.
 • Enviar a info@bicielx.es a següent documentació, o alternativament sol·licitar cita prèvia presencial al telèfon 966 614 393 de 8.30 a 14.00 hores de dilluns a divendres:
  • Formulari d’Inscripció emplenat i signat per l’usuari i el pare, mare o tutor.
  • DNI/NIE/Passaport de l’usuari i del pare, mare o tutor.
  • Justificant de la transferència realitzada.
  • En el cas d’associar una targeta tipus bonobús envíar els deu dígits que apareixen en el revers.
Autorització Empreses
En el cas d’Empresa, enviar el Formulari d´Inscripció al correu electrònico info@bicielx.es, juntament amb el NIF i la pertinent autorització.

Horari del Servei

El servei roman actiu els 365 dies de l’any durant les 24 hores del dia

OFICINES BICIELX
Carrer Diagonal del Palau, núm. 7.
03202 Elx

HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC
Dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.


HORARI ATENCIÓ D’INCIDÈNCIES
Dilluns a divendres de 6.00 a 22.00 h.
Dissabtes de 7.00 a 21.00 h.
Diumenges i festius de 7.30 a 21.00 h.

   600 955 214