This post is also available in: Spanish

L’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl, AVS, ha entregat els guardons corresponents a la IX edició dels “Premis AVS a les Bones Pràctiques dels Gestors Públics d’Habitatge i Sòl”, que es realitza amb caràcter biennal en huit diferents categories.

BICIELX ha obtingut el premi a la millor gestió de serveis públics. El jurat va destacar la contribució d’aquest sistema en la mobilitat urbana sostenible del municipi i en la reducció de l’impacte ambiental. Bicielx ajuda a reduir els nivells de soroll i de contaminació de la ciutat, contribueix a millorar la utilització dels espais públics urbans i permet desplaçar-se amb rapidesa per la ciutat.

Es va valorar el sistema de gestió realitzat per l’empresa PIMESA, que presta un servei públic de gran qualitat basat en la regla de les 3 erres: REDUIR; REUTILITZAR I RECICLAR. El seguiment d’aquest model de gestió en Bicielx ha permés REDUIR el volum dels productes necessaris per al manteniment del sistema i la seua ampliació, REUTILITZAR el mobiliari i bicicletes recuperades d’altres ajuntaments donant una segona vida a aquests elements, RECICLAR elements que originalment estaven dissenyats per a una altra comesa, reduint l’impacte negatiu dels residus, que és, al cap i a la fi, un de les comeses principals d’aquest tipus de transports, i obtindre unes ràtios econòmics de costos de gestió per bicicleta molt baixos comparats amb els d’altres Serveis de similars característiques.