This post is also available in: Spanish

L’Ajuntament d’Elx forma part de la Junta Directiva de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta, una associació que va nàixer a fi de generar una dinàmica entre les ciutats espanyoles amb la finalitat de facilitar, fer més segura i desenvolupar la circulació dels ciclistes, especialment en el mig urbà.

Els objectius de la Xarxa són impulsar iniciatives per a aconseguir que el desplaçament amb bicicleta siga més segur; intensificar la promoció de la bicicleta i desplegar el seu potencial; incrementar les infraestructures per a l’ús de la bicicleta; defensar el potencial de la bicicleta com a vehicle silenciós, net, assequible i sostenible davant l’opinió pública; i, promocionar l’ús de la bicicleta com a eina de mobilitat alternativa al cotxe i a la moto en els desplaçaments curts.

Des de la Xarxa es realitza una sèrie d’accions per a impulsar la bicicleta com mig de transport i intensificant les iniciatives adoptades amb el mateix objectiu per les Administracions públiques, associacions i altres agents socials.

Elx aporta a la xarxa de Ciutats per la Bicicleta la seua experiència en la gestió del servei públic BiciElx.

El treball de la Xarxa es fonamenta en tres Comissions de Treball que actualment estan organitzades sota els noms de: “Grans ciutats”, “Promoció i comunicació” i “Accés al treball i intermodalitat”.

Les Comissions de Treball de la Xarxa van ser creades amb l’objectiu d’afrontar diferents perspectives de treball amb l’objectiu comú de fer veure la importància de la bicicleta i els beneficis que genera per a la societat que són incomptables: economia, salut, contaminació, sostenibilitat, seguretat.

La pertinença d’Elx a la Xarxa permet treballar de manera directa amb altres ciutats mitjançant l’intercanvi d’experiències en la promoció de l’ús urbà de la bicicleta a la ciutat, les polítiques de calmat de trànsit, la creació d’infraestructures ciclistes de qualitat i el desenvolupament de la mobilitat sostenible en general.