This post is also available in: Spanish

Aquest mateix matí ha entrat en funcionament la nova web del servei BICIELX que té com a objectiu millorar l’experiència de l’usuari durant el procés d’alta, préstec i accés a la informació.

Seguint la línia de la nova web de PIMESA que ha sigut dissenyada i realitzada internament, s’ha actualitzat utilitzant les tecnologies Drupal i WordPress complint els estàndards d’accessibilitat i adaptació als diferents dispositius perquè la navegació dins de la web i l’accés a la informació siga el més fàcil possible.

Coincidint amb el període de “volta al col·le” en el qual tradicionalment es registra el major nombre d’altes, i a causa del canvi en la política d’atenció al personal per les mesures de seguretat i vigilància de la salut, que ja no contempla l’atenció presencial en oficines, sinó atenció telefònica i en línia, s’ha simplificat el procés d’alta de nous usuaris perquè l’experiència siga encara més senzilla i accessible.

El servei municipal BICIELX, que s’ha mantingut operatiu durant tot l’any, fins i tot durant la declaració de l’estat d’alarma per considerar-se que la bicicleta és un dels mitjans més segurs per a transportar-se de manera individual i sostenible, és a més el mitjà més ecològic perquè contribueix a la reducció d’emissions de CO₂ a l’ambient així com a la reducció de contaminació acústica.

Deu anys després de la seua posada en marxa, el servei es posiciona com una alternativa fiable i responsable al transport a motor per a trajectes dins del nucli urbà, que compta amb 46 estacions en tot Elx, les quals alberguen 391 d’aquests vehicles sostenibles i que en total han recorregut 4.886.013 quilòmetres.